VnCharm - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Tự hào việt

Hành trình 40 năm Pinaco, chất lượng làm nên niềm tự hào hàng Việt.

Hành trình 40 năm Pinaco, chất lượng làm nên niềm tự hào hàng Việt.

Để có được 40 năm vững mạnh trên thị trường, Pinaco đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nhất là khi thị trường gia nhập WTO, mở cửa để đón chào những thương hiệu mang vóc dáng ngoại nhập.