VnCharm - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Tự hào việt

Tìm cách đưa nông sản Việt vào Mỹ, EU

Tìm cách đưa nông sản Việt vào Mỹ, EU

Theo bà Vũ Kim Hạnh Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, hiện có rất ít thương hiệu nông sản, thực phẩm của doanh nghiệp Việt xuất hiện trong các siêu thị loại 1, loại 2 của Mỹ, EU, ngoại trừ các siêu thị chuyên...