VnCharm - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Tự hào việt

Việt Nam giới thiệu Bộ sưu tập sản phẩm hữu cơ tại Thaifex 2018

Việt Nam giới thiệu Bộ sưu tập sản phẩm hữu cơ tại Thaifex 2018

Lần đầu tiên, đoàn doanh nghiệp Việt Nam với 30 doanh nghiệp có sản phẩm hữu cơ, an toàn, đạt những tiêu chuẩn chất lượng như, Chuẩn Hội nhập, Hàng VNCLC… sẽ mang sản phẩm đến hội chợ thương mại quốc tế về thực phẩm và đồ uống, công nghệ...