VnCharm - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Tự hào việt

M2 khẳng định vị thế tiên phong dùng hàng Việt

M2 khẳng định vị thế tiên phong dùng hàng Việt

17 năm một chặng đường và Công ty CP M2 Việt Nam đã từng bước khẳng định trên thương trường, cũng như tạo dụng chuỗi liên kết các doanh nghiệp để đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.