VnCharm - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Tự hào việt

Việt Nam tham gia Hội nghị làng thế giới

Việt Nam tham gia Hội nghị làng thế giới

Vừa qua, tại Purwakarta (Indonesia), Hội nghị Làng thế giới năm 2016 đã khai mạc. Đây là sự kiện được tổ chức nhằm khích lệ xu hướng bảo vệ và phát triển hệ sinh thái và các giá trị văn hóa làng xã trên thế giới.Gian hàng của Việt Nam...