VnCharm - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Tự hào việt

Cơ hội cho trứng, thịt xuất ngoại

Cơ hội cho trứng, thịt xuất ngoại

Việt Nam vừa có lô thịt gà chế biến đầu tiên xuất đi Nhật Bản được coi là sự kiện lịch sử của ngành chăn nuôi. Đây là một minh chứng rằng sản phẩm chăn nuôi Việt Nam có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới, đáp ứng được tiêu chuẩn...