VnCharm - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Tự hào việt

Chính thức xuất khẩu khoai lang Việt sang Thái Lan

Chính thức xuất khẩu khoai lang Việt sang Thái Lan

Ông Phidsanu Pongwatana, Tổng Giám đốc công ty MM Mega Market Việt Nam, cho biết công ty vừa xuất khẩu thành công đơn hàng đầu tiên hơn 100 tấn nông sản Việt Nam sang 700 siêu thị BigC Thái Lan.