VnCharm - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Tự hào việt

Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng hàng Việt

Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng hàng Việt

Theo khảo sát của Ban chỉ đạo (BCĐ) Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (CVĐ) tỉnh Bắc Ninh, sau 7 năm triển khai CVĐ, hàng Việt hiện đang chiếm tỷ lệ rất cao tại các kênh phân phối trên địa bàn tỉnh.