VnCharm - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Tự hào việt

Tổ chức tuần hàng Việt Nam tại siêu thị AEON (Nhật Bản)

Tổ chức tuần hàng Việt Nam tại siêu thị AEON (Nhật Bản)

Trong 3 ngày, từ 2 - 4/9/2016, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội trưng bày, giới thiệu và trực tiếp bán sản phẩm Việt tại Siêu thị AEON (Nhật Bản).