VnCharm - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Tự hào việt

Hapro tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại New Zealand

Hapro tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại New Zealand

Đoàn công tác của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) vừa có chuyến công tác khảo sát và tiếp xúc các đối tác kinh doanh New Zealand tại Wellington.Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng Công ty Hapro, ông Nguyễn Hữu Thắng và ông Adam Martin, Chủ tịch...