VnCharm - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Tự hào việt

Xây dựng thương hiệu cho ngành công nghiệp thực phẩm

Xây dựng thương hiệu cho ngành công nghiệp thực phẩm

Mặc dù công tác xúc tiến thương mại cho ngành thực phẩm Việt Nam đang được thực hiện tại nhiều thị trường khác nhau trên thế giới, nhưng khách hàng nước ngoài vẫn chưa hiểu đầy đủ về hàng hóa và năng lực cung cấp các mặt hàng thực phẩm...