Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 – 2020: Thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền

Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai...

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 – 2020 diễn ra ngày 11/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận định: Qua 5 năm triển khai, Chương...

Danh mục Tiêu diểm & sự kiện

Kết nối với chúng tôi