Tăng cường đưa hàng Việt vào các hệ thống phân phối của Pháp

Tăng cường đưa hàng Việt vào các hệ thống phân phối của Pháp

Tham dự khai mạc Tuần hàng, phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, Vụ trưởng các Vụ Thị trường châu Âu, Thị trường trong nước, Tham tán thương mại Việt Nam tại Pháp cùng các cán bộ, lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam....

Kết nối với chúng tôi