Giới thiệu tổng thể

Đất nước ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế đem lại cơ hội mở rộng thị trường, cơ hội hợp tác, đầu tư, tuy nhiên tác động của nền kinh tế thế giới đến nước ta cũng nhanh và mạnh hơn; sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế cũng như nội địa đối với các sản phẩm hàng hóa Việt nam cũng ngày một gay gắt hơn. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đang tác động tiêu cực vào nền kinh tế nước ta, xuất khẩu giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp phải hạn chế sản xuất, số người thất nghiệp tăng cao…

Đứng trước thách thức đưa nền kinh tế đất nước vượt qua khó khăn, phát triển nhanh, bền vững, giải quyết tốt an sinh xã hội, Bộ Chính trị đã phát động cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vào ngày 31 tháng 7 năm 2009.

Mục đích chính của cuộc vận động là phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Để thực hiện cuộc vận động, Bộ chính trị đã thông qua một số gói giải pháp cơ bản như: Đẩy mạnh công tác tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động; Rà soát, ban hành bổ sung luật pháp, cơ chế trong nước không trái với các quy định của WTO, khuyến khích và định hướng tiêu dùng của nhân dân; Hỗ trợ các oanh nghiệp trong một số hoạt động (Tổ chức điều tra, khảo sát thị trường, điều tra người tiêu dùng, mạng lưới phân phối,…); Đổi mới công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quản lý thị trường, hải quan, thuế; Công bố thường xuyên, kịp thời các tiêu chuẩn về chất lượng, giá sản phẩm, hàng hóa Việt Nam sản xuất và hàng ngoại nhập trên các phương tiện thông tin đại chúng.

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên môi trường trực tuyến”


Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, từ năm 2012, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương đã phối hợp với Vụ Thị trường trong nước triển khai Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên môi trường trực tuyến” để tận dụng lợi thế của môi trường trực tuyến đối với công tác tuyên truyền, quảng bá hưởng ứng cuộc vận động.

Tên viết tắt của chương trình là VNCHARM với ý nghĩa là Sản phẩm Việt Nam (VN) hướng tới các tiêu chí: 

Chất lượng cao

Hoạt động tốt

An toàn với người dùng

Riêng biệt, có những nét đặc trưng của Việt Nam và

Mẫu mã, hình thức tốt.

Trang thông tin điện tử chính thức hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai tại địa chỉ www.tuhaohangvietnam.vn. Đây sẽ là nguồn thông tin chính thức về các chương trình hoạt động hướng ứng Cuộc vận động của các cơ quan Bộ, ngành các cấp và địa phương, đồng thời là cơ sở để tuyên truyền, quảng bá, chia sẻ thông tin về sản phẩm Việt Nam, qua đó xây dựng và củng cố niềm tự hào sử dụng hàng Việt Nam.