Kế sách quan trọng để “Người Việt dùng hàng Việt”

Kế sách quan trọng để “Người Việt dùng hàng Việt”

Báo Lao Động dẫn ý kiến của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, muốn cuộc vận động đi vào người dân thì mỗi lãnh đạo phải làm gương, là những người tiên phong trong sử dụng hàng Việt; vận động...