Đưa hàng Việt về nông thôn - Kinh nghiệm từ Hà Giang

Đưa hàng Việt về nông thôn - Kinh nghiệm từ Hà Giang

Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, sau 6 năm triển khai, một trong những hoạt động quan trọng nhất Sở Công Thương Hà Giang chú trọng thực hiện là đưa hàng Việt về nông thôn, miền...

Kết nối với chúng tôi