100 tấn gạo tập kết về bưu điện để tặng người dân Đồng Nai

100 tấn gạo tập kết về bưu điện để tặng người dân Đồng Nai

Sáng ngày 9/8, Bưu điện Thành phố Biên Hòa đã tổ chức phát gạo miễn phí cho người nghèo, người già neo đơn, sinh viên kẹt lại thành phố, người lao động tự do bị mất việc làm do Covid -19.   

Kết nối với chúng tôi