Diễn đàn “Chuyển đổi số - Cơ hội và thách thức của phụ nữ

Diễn đàn “Chuyển đổi số - Cơ hội và thách thức của phụ nữ

Sáng ngày 15/10/2021, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) tổ chức Diễn đàn Nâng cao “Nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ số cơ hội khởi nghiệp thành công” theo hình thức trực tiếp và...

Kết nối với chúng tôi