Khai mạc 'Tuần lễ quảng bá hàng Việt Nam tại Thái Lan'

Khai mạc 'Tuần lễ quảng bá hàng Việt Nam tại Thái Lan'

Hôm nay (10/7), tại Central World - Trung tâm mua sắm lớn nhất tại Bangkok, Thái Lan - Bộ Công Thương Việt Nam và Tập đoàn Central Group chính thức khai mạc “Tuần lễ quảng bá hàng Việt Nam tại Thái Lan”.    

Kết nối với chúng tôi