Hội chợ Hàng việt TP Hà Nội thu hút 200 doanh nghiệp tham gia

Hội chợ Hàng việt TP Hà Nội thu hút 200 doanh nghiệp tham gia

Hội chợ hàng Việt TP 2017 TP Hà Nội với quy mô 300 gian hàng, thu hút 200 doanh nghiệp tham gia trưng bầy giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, hội chợ hàng Việt TP Hà Nội 2017 còn tổ chức khu giới thiệu thương hiệu và các sản...

Kết nối với chúng tôi