Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam -VITM Hà Nội 2016: Hướng tới người tiêu dùng

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam -VITM Hà Nội 2016: Hướng tới người tiêu...

Nét mới của hội chợ năm nay là mô hình VITM online do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Vietnam Airlines xây dựng sẽ chính thức ra mắt để phục vụ cộng đồng và doanh nghiệp. Mô hình VITM online là sản phẩm công nghệ thương mại điện tử,...

Kết nối với chúng tôi