Hội chợ chuyên biệt đầu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Lào Cai

Hội chợ chuyên biệt đầu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền...

Hội chợ giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai năm 2023 là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại thuộc Chương trình mục tiêu...

Kết nối với chúng tôi