Đưa hàng Việt đến với người dân ngoại thành Hà Nội

Đưa hàng Việt đến với người dân ngoại thành Hà Nội

Diễn ra từ ngày 11 15/12/2021, Tuần hàng Việt tại huyện Thanh Trì do Sở  Công Thương Hà Nội tổ chức thu hút khoảng 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt, thuộc các nhóm ngành, sản phẩm có thế mạnh của các địa phương thuộc...

Kết nối với chúng tôi