180 nghìn tấn chín rộ, Bắc Giang muốn bán vải thiều qua sàn online

Trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, trong khi vải thiều đã đến kỳ thu hoạch rộ với sản lượng ước đạt 180.000 tấn, Bắc Giang mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ để bán vải trên Sàn thương mại điện tử.

Công văn của UBND tỉnh Bắc Giang gửi Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nêu rõ, năm 2021, sản lượng vải thiều của toàn tỉnh này ước đạt 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với năm 2020. Trong đó, vải sớm sản lượng đạt 45.000 tấn, vải chính vụ đạt 135.000 tấn.

Thời gian thu hoạch vải rộ trong 2 tháng, từ 20/5 đến 20/7. Tuy nhiên, dịch Covid-19 vẫn còn nhiều phức tạp, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và tiêu thụ vải thiều. 

UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp, hỗ trợ xây dựng chương trình đẩy mạnh phân phối vải thiều Bắc Giang qua “Gian hàng Việt trực tuyến” và trên các Sàn thương mại điện tử để đưa sản phẩm vải thiều hướng tới một kênh phân phối mới, hiện đại và bền vững trên nền tảng số.

Năm nay trúng mùa lớn, sản lượng vải thiều Bắc Giang lên tới 180.000 tấn (ảnh: BH)

Trước đó, Sở Công Thương Bắc Giang đã xây dựng 3 kịch bản tiêu thụ vải thiều trong năm nay. Cụ thể, kịch bản 1 là dịch bệnh covid-19 được kiểm soát, vải thiều được tiêu thụ thuận lợi sẽ có 50% được tiêu thụ trong nước và 50% xuất khẩu. Trong kịch bản này, ngoài tiêu thụ tại chợ, siêu thị, chế biến thì dự kiến bán trên sàn thương mại khoảng 1.000 tấn.

Kịch bản 2, dịch covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên vẫn trong tầm kiểm soát thì sản lượng vải thiều được tiêu thụ 70% trong nước, 30% xuất khẩu. Ở kịch bản này, lượng vải thiều bán trên sàn thương mại điện tử khoảng 2.000 tấn.

Ở kịch bản 3, dịch Covid 19 ảnh hưởng toàn diện, hoạt động xuất khẩu đóng băng, sản lượng vải thiều chủ yếu tiêu thụ nội địa. Trong đó, tiêu thụ ở các chợ đầu mối khoảng 80.000 tấn; các tập đoàn phân phối có các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại khoảng 30.000 tấn; doanh nghiệp chế biến xuất khẩu 30.000 tấn, các điểm tiêu thụ nhỏ lẻ khoảng 20.000 tấn; đưa vào sấy và chế biến 18.000 tấn; bán trên sàn thương mại điện tử 2.000 tấn.

Như vậy, sau Hải Dương, Bắc Giang dự kiến vụ vải thiều năm nay sẽ bán khoảng 1.000-2.000 tấn vải quả trên các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Bình luận của bạn