Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cả quy mô và tốc độ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng năm 2022 có quy mô cũng như tốc độ tăng đều cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm trở lại đây.

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022 do Tổng cục Thống kê vừa công bố cho biết, hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 7/2022 sôi động, phục hồi nhanh ở tất cả các ngành, đặc biệt là dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2022 ước đạt 486 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt quy mô và tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước khi xảy ra dịch Covid-19.

Tính chung 7 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.205,8 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 giảm 0,3%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 11,9% (cùng kỳ năm 2021 giảm 1,8%). Đáng chú ý, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng năm 2022 có quy mô cũng như tốc độ tăng đều cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm trở lại đây.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng năm 2022 ước đạt 2.556,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 9,5%), chủ yếu do doanh thu cùng kỳ năm trước đạt thấp và giá bán hàng hóa tăng khi giá nhiên liệu tăng cao. Trong đó, nhóm hàng xăng dầu tăng 24,7%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 21,4%; lương thực, thực phẩm tăng 13,8%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 9,7%; may mặc tăng 9,6%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 3,7%.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng năm 2022 của một số địa phương tăng cao như: Khánh Hòa tăng 18,2%; Bình Dương tăng 18,1%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 16,8%; Cần Thơ tăng 16,1%; Quảng Ninh tăng 15,0%; Hải Phòng tăng 11,8%; Hà Nội tăng 10,7%; Đà Nẵng tăng 9,7%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng năm 2022 ước đạt 324,9 nghìn tỷ đồng tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu vui chơi và du lịch của người dân tăng cao trong dịp hè sau hơn 2 năm hạn chế đi du lịch và ăn uống ngoài gia đình (Riêng doanh thu tháng 7/2022 ngành này tăng 134,7% so với cùng kỳ năm trước).

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương tăng cao gồm: Hà Nội tăng 80,4%; Cần Thơ tăng 56,2%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 38,8%; Đà Nẵng tăng 37,2%; Đồng Nai tăng 37%; Bình Dương tăng 25%; Quảng Ninh tăng 19,2%; Hải Phòng tăng 12,6%.

Doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng năm 2022 ước đạt 11,9 nghìn tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là du lịch nội địa. Doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng năm 2022 của một số địa phương tăng so với cùng kỳ: Khánh Hòa tăng 858,4%; Cần Thơ tăng 328,3%; Đà Nẵng tăng 284,8%; Hà Nội tăng 216,8%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 111,4%.

Doanh thu dịch vụ khác 7 tháng năm 2022 ước đạt 312,6 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước (Riêng tháng Bảy gấp 2,1 lần so với tháng 7/2021). Cụ thể, mức tăng 7 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương: Đà Nẵng tăng 42,1%; Cần Thơ tăng 28,4%; Quảng Ninh tăng 19,7%; Hải Phòng tăng 14,4%; Hà Nội tăng 13,5%; Bình Dương tăng 12,7%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 5%.

Bình luận của bạn