Đẩy mạnh ứng dụng hợp đồng điện tử trong giao dịch thương mại điện tử thông qua các phương thức thanh toán trực tuyến

Thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020 và Kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, những năm qua, Bộ Công Thương đặt mục tiêu cao đối với thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực thương mại điện tử "Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%, trong đó thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 80%" vào năm 2025.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, những năm qua, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã, đang và sẽ triển khai nhiều các giải pháp, hạ tầng để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành ví dụ như: Hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia KeyPay, Nghiên cứu triển khai hệ thống thanh toán đảm bảo trong thương mại điện tử theo phương án trọng tài thương mại (ESCROW) hướng đến mục đích bảo vệ cả người tiêu dùng và người bán hàng khi thanh toán không dùng tiền mặt trong một giao dịch thương mại điện tử.

Thông qua phương thức thanh toán này, mỗi giao dịch sẽ cần các bên tham gia giao kết hợp đồng điện tử được xác nhận bởi Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam (hợp đồng điện tử có tích xanh) nhằm ràng buộc vai trò, trách nhiệm của các bên khi thực hiện hoàn tất giao dịch/đơn hàng trên môi trường trực tuyến qua đó bảo vệ quyền lợi, lợi ích các bên.

Hợp đồng điện tử trong lĩnh vực thương mại điện tử sẽ tạo ra sự bùng nổ về giao dịch đa kênh, giúp người bán hàng, nhà cung cấp, nhà sản xuất, người tiêu dùng gắn kết với nhau nhanh chóng trong một mạng lưới dữ liệu hiệu quả, đồng thời giúp minh bạch hóa thị trường, nền kinh tế, tránh thất thu thuế khi mọi giao dịch đều có tính minh bạch, có khả năng xử lý, giải quyết khiếu nại kịp thời, đảm bảo các yếu tố về bằng chứng, chứng cứ để giúp nâng cao hiệu quả của lực lượng trọng tài, các cơ quan giải quyết tranh chấp, tòa án, v.v…

Bình luận của bạn