Xuất khẩu cà phê tháng 7 đạt mức giá cao nhất sau 8 tháng

Xuất khẩu cà phê tháng 7 đạt mức giá cao nhất sau 8 tháng

Tháng 7/2020, giá xuất khẩu bình quân cà phê tăng 4,8% so với tháng 6/2020 và tăng 4% so với tháng 7/2019, lên mức 1.787 USD/ tấn.

Kết nối với chúng tôi