Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số mạnh mẽ, mở rộng xuất khẩu sang các thị trường EVFTA

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số mạnh mẽ, mở rộng xuất khẩu sang các thị...

Sáng 28/7/2020, Diễn đàn “Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, Tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA” đã diễn ra tại Hà Nội. Diễn đàn do Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Thương mại điện...

Kết nối với chúng tôi