Hỗ trợ các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh nông lâm, thủy sản địa phương tại Việt Nam thông qua Chương trình hợp tác với VISA

Hỗ trợ các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh...

Ngày 30 tháng 07 năm 2021, Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã có buổi họp trực tuyến với Công ty Công nghệ thanh toán toàn cầu VISA tại 3 điểm cầu ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí...

Kết nối với chúng tôi