Vietnam Post, Viettel Post cung cấp gần 5.800 tấn nhu yếu tại các tỉnh giãn cách xã hội

Vietnam Post, Viettel Post cung cấp gần 5.800 tấn nhu yếu tại các tỉnh giãn cách...

Sau 3 tuần tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu tại các tỉnh thành phố thực hiện giãn cách, hai doanh nghiệp này đã góp phần mang tới những tín hiệu khả quan khi không còn xuất hiện tình trạng thiếu hụt lương thực, thực phẩm tươi tại...

Kết nối với chúng tôi