Cá rô phi được quy hoạch, xây dựng thương hiệu xuất khẩu

Cá rô phi được quy hoạch, xây dựng thương hiệu xuất khẩu

Bộ NN&PTNT vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu phát triển nuôi cá rô phi thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả, bền vững với sản phẩm đa dạng,...

Kết nối với chúng tôi