Xuất khẩu dệt may và da giày đạt giá trị trên 10 tỷ USD

Xuất khẩu dệt may và da giày đạt giá trị trên 10 tỷ USD

Trong bốn tháng đầu năm nay, hai ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực là dệt may và da giày đã đem về giá trị xuất khẩu trên 10,5 tỷ USD.

Kết nối với chúng tôi