Kết nối đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ

Kết nối đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày mai 7/3, tại Hà Nội, sẽ diễn ra sự kiện kết nối đổi mới sáng tạo Việt Nam – Hoa Kỳ.

Kết nối với chúng tôi