Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể cao nhất Đông Nam Á

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể cao nhất Đông Nam Á

Kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng nhanh trong quý 4 và cả năm 2015 nhờ tăng sản lượng công nghiệp và đầu tư nước ngoài đạt mức cao kỷ lục. 

Kết nối với chúng tôi