Vải thiều sạch Lục Ngạn xuống Thủ đô

Vải thiều sạch Lục Ngạn xuống Thủ đô

Tuần lễ Vải thiều Lục Ngạn đang diễn ra tại Hà Nội, với tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP thu hút đông đảo người dân Thủ đô đến thăm quan, thưởng thức.

Kết nối với chúng tôi