Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu hàng Việt qua Amazon

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ nhằm đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu hàng hóa thương hiệu Việt trên môi trường thương mại điện tử.

Bộ Công Thương đã hợp tác với Amazon lựa chọn 105 doanh nghiệp để đào tạo và hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa qua trang thương mại điện tử của Amazon. Đến nay, trong số 105 doanh nghiệp được lựa chọn, đã có hơn một nửa doanh nghiệp thành công mở tài khoản bán hàng trên Amazon; 16 doanh nghiệp có sản phẩm trên trang website amazon.com; 14 doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch thành công với người tiêu dùng Mỹ.

Đại diện Cục Xúc tiến thương mại cho rằng: Tuy số lượng doanh nghiệp bán hàng thành công trên Amazon chưa nhiều nhưng bước đầu các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã thâm nhập được thị trường Mỹ thông qua thương mại điện tử tới tận tay người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Amazon sẽ hỗ trợ Cục Xúc tiến thương mại và các tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam mở gian hàng chung trên Amazon. Dự kiến, Cục Xúc tiến thương mại sẽ thành lập một tài khoản bán hàng chung và lựa chọn một số doanh nghiệp có sản phẩm phù hợp cùng sử dụng tài khoản này.

Bình luận của bạn