Bộ Công thương: Thu hút đầu tư phát triển hệ thống chợ đầu mối

Theo thông tin từ Vụ Thị trường trong nước, hiện nay có 8.539 chợ (cả nước có 83 chợ đầu mối) chiếm 0,97% tổng số chợ cả nước, tốc độ phát triển chợ đầu mối bình quân giai đoạn 2010 – 2017 đạt 4,5% (theo thống kê năm 2010 có 63 chợ đầu mối). Đặc biệt, chợ đầu mối Bình Điền, Hooc Môn là một trong những chợ được đầu tư xây dựng hiện đại bậc nhất cả nước.

Bộ Công Thương: Thu hút đầu tư phát triển hệ thống chợ đầu mối

Hội thảo quốc tế "Phát triển chợ đầu mối Việt Nam" do Bộ Công Thương tổ chức (ảnh: Tuyển Thủy)

Chợ đầu mối có đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Song song vai trò thuần túy là nơi lưu thông hàng hóa, nơi cung cấp hàng hóa thiết yếu cho nhân dân, chợ đầu mối còn tạo công ăn việc làm, gia tăng cơ hội sinh kế cho người dân, tạo nguồn thu cho ngân sách…

Chợ đầu mối có vai trò đặc biệt thu hút, tập trung lượng hàng hóa lớn để tiếp tục phan phối đến các chợ dân sinh và kênh lưu thông khác. Chợ đầu mối thúc đẩy phát triển sản xuất tập trung và tiêu thụ hàng hóa, nguốn cung chủ yếu cho các thành phố lớn.

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Trần Duy Đông – Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước nhấn mạnh giải pháp để phát triển chợ đầu mối trong thời gian tới như: hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích để thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển chợ đầu mối; bố trí quỹ đất đủ để đáp ứng nhu cầu xây dựng chợ đầu mối với đầy đủ các khu chức năng; đầu tư, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất của chợ đầu mối khang trang, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường; thay đổi phương thức mua bán, giao dịch tại chợ đầu mối theo hướng hiện đại, phát triển các dịch vụ như ngân hàng, bảo hiểm, giám định chất lượng hàng hóa và các dịch vụ thương mại khác tại chợ đầu mối; tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại chợ và áp dụng các phương thức truy xuất hàng hóa kinh doanh tại chợ đầu mối. Tăng cường quản lý và cải thiện tình hình vệ sinh môi trường của chợ đầu mối.

“Mặt khác, trong điều kiện mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế, chợ đầu mối hiện nay không những phải chú trọng phát triển về mặt số lượng, mà đặc biệt cần chú trọng về mặt chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh mới. Bên cạnh việc mở rộng quy mô, chợ đầu mối cần chú trọng tổ chức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tăng cường các dịch vụ phụ trợ, các khu chức năng” - ông Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Bình luận của bạn