Giá hàng xuất khẩu của Việt Nam đang có lợi thế

Việt Nam đang ở vị trí thuận lợi , giá hàng xuất khẩu có lợi thế hơn so với giá nhập khẩu.

Theo Tổng Cục Thống kê cho biết, tỷ giá thương mại (TOT) bình quân 6 tháng đầu năm 2018 giảm 0,37% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ giá TOT quý II/2018 tăng 0,35% so với quý trước và tăng 0,07 so với cung kỳ năm 2017.

Trong quý II/2018, chỉ số giá xuất khẩu và chỉ số giá nhập  khẩu của Việt Nam đều tăng so với quý trước. Do chỉ số giá xuất khẩu tăng cao hơn so với chỉ số giá nhập khẩu nên làm cho tỷ giá thương  mại hàng hóa so với quý trước tăng 0,35%, điều này phản ánh Việt Nam đang ở vị trí thuận lợi, giá hàng xuất khẩu có lợi thế hơn so với giá hàng nhập khẩu.

So với cùng kỳ năm 2017, TOT của 4 nhóm hàng tăng gồm: Nhóm hàng thủy sản; xăng dầu các loại; sắt, thép, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với mức tăng lần lượt là 8,1%; 11,36%; 3,35% và 2,83%.  TOT của 4 nhóm hàng giảm gồm: hàng rau quả; hóa chất; cao su; gỗ và sản phẩm gỗ, trong đó cao su giảm nhiều nhất, tới 8,73%.

Như vậy, các nhóm hàng thủy sản, xăng dầu, các loại sắt, thép, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giá xuất khẩu của Việt Nam đang có lợi thế hơn giá nhập khẩu./.

Bình luận của bạn