Ninh Bình tích cực, chủ động thực hiện cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thời gian qua, Sở Công thương tỉnh Ninh Bình đã tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đạt được nhiều kết quả.

Theo Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, gây ảnh hưởng chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, Sở Công Thương đã xây dựng chương trình hành động của ngành nhằm khôi phục và tăng cường thúc đẩy phát triển các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại trong năm 2021. Xây dựng chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; Triển khai Chương trình khuyến mại tập trung Quốc gia. Qua đó hàng hoá trong tỉnh, hàng hoá Việt Nam đã được sản xuất và phân phối phục vụ đầy đủ nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Trong năm 2021, Sở Công Thương Ninh Bình đã tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các cơ sở phát triển sản xuất, kinh doanh, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới và Kế hoạch của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Tổ chức Cuộc thi bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021…

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động. Trong năm 2021, các doanh nghiệp tổ chức 16.871 chương trình khuyến mại trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại đạt 4.000 tỷ đồng; Các doanh nghiệp phân phối lớn đã tích cực tìm kiếm nguồn hàng, các sản phẩm Việt Nam để tổ chức hệ thống phân phối. Hiện nay, các mặt hàng công nghệ phẩm mà các doanh nghiệp kinh doanh chủ yếu là các sản phẩm hàng Việt Nam.

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, để Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục đạt kết quả tích cực trong thời gian tới, Sở Công Thương Ninh Bình sẽ tập trung tham mưu ban hành cơ chế chính sách, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền vận động cán bộ công chức ngành công thương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các tầng lớp nhân dân phát huy lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước xây dựng ý thức và văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam trong mua sắm công cũng như trong tiêu dùng cá nhân.

Bình luận của bạn