Quảng Bình triển khai Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 216/KH-SCT về việc tăng cường triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019.  

Theo đó, Kế hoạch giao Văn phòng Sở thực hiện đơn giản, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cơ chế liên thông một cửa để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm giảm thời gian, chi phí giao dịch tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc vận động, quảng bá các sản phẩm thế mạnh của tỉnh trên Sàn Giao dịch Thương mại điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên mục công thương về “Tự hào hàng Việt Nam”; hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh giới thiệu quảng bá, phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại; mời gọi doanh nghiệp tham gia các Hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2019.

Phòng Quản lý Công nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, nâng cao hiệu quả kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng đối với các mặt hàng thế mạnh trong tỉnh; thẩm định hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình trình diễn, giới thiệu sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng và mẫu mã hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh thông qua hoạt động khuyến công.

Phòng Quản lý Thương mại triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; vận động, khuyến khích các siêu thị quan tâm đến sản phẩm hàng hóa sản xuất trong tỉnh, hỗ trợ về mặt pháp lý cho các tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm trong tỉnh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để có thể đưa sản phẩm vào siêu thị nhằm kết nối, tạo đầu ra tiêu thụ cho người dân trên địa bàn; xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Công đoàn ngành Công Thương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc vận động đối với các cán bộ, công nhân viên, người lao động của công đoàn cơ sở về vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh hàng hóa Việt Nam phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Bình luận của bạn