Đơn vị triển khai

Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được thành lập ở 2 cấp: cấp Trung ương; cấp tỉnh, thành phố và tương đương. Trong đó, ban chỉ đạo Trung ương do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội, nghề nghiệp.

Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”:

 • Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • Ban Tuyên giáo Trung ương
 • Ban Dân vận Trung ương
 • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 • Hội Nông dân Việt Nam
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 • Báo nhân dân
 • Đài Truyền hình Việt Nam
 • Đài tiếng nói Việt Nam
 • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • Hội Cựu chiến binh Việt Nam
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bộ Công thương
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Bộ Tài chính
 • Bộ Nội vụ
 • Bộ Ngoại giao
 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
 • Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam