Hà Nội: Gần 60.000 DN đã thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử

Thông tin từ Cổng thông tin Bộ Tài chính, tính đến ngày 10/6/2015, Hà Nội đã có gần 60.000 doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử khi có phát sinh nghĩa vụ thuế.

Kết quả này, đã đưa Cục thuế Hà Nội vinh dự là một trong bốn đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai nộp thuế điện tử được Bộ Tài chính tặng Bằng khen “Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai nộp thuế điện tử, góp phần đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2015”.

alt

Ảnh minh họa

Để đạt được kết quả này, Cục thuế Hà Nội đã quán triệt chủ trương triển khai nộp thuế điện tử nói riêng, chương trình cải cách thủ tục hành chính nói chung tới toàn thể cán bộ chủ chốt trong ngành. 
Đồng thời, ban hành Kế hoạch hành động số 18226/KH-CT ngày 14/4/2015 để cụ thể hóa thành 06 nhóm giải pháp với 64 đầu việc cụ thể để triển khai đồng bộ từ Văn phòng Cục tới 30 Chi cục thuế trên địa bàn. Phát động phong trào để mỗi công chức thuế đều chấp hành tốt quy trình, thủ tục, giảm phiền hà cho Người nộp thuế; đề xuất những sáng kiến, cải tiến; đề xuất đơn giản hoá quy trình, cắt giảm thủ tục hành chính thuế không cần thiết phục vụ công tác sửa đổi chính sách và quy trình nghiệp vụ. 
Quan trọng hơn Cục thuế đã đổi mới, nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ công chức thuế về yêu cầu cần thiết, cấp bách của việc cải cách hành chính thuế, xây dựng chế độ trách nhiệm cụ thể đối với từng vị trí công tác, xây dựng thái độ phục vụ của công chức thuế. Thực hiện nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật của ngành, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan thuế.
Bên cạnh đó, Cục thuế đã tham mưu cho lãnh đạo Thành phố có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã vào cuộc, phối hợp cùng ngành thuế triển khai kê khai, nộp thuế điện tử tới các tổ chức, 
doanh nghiệp, NNT trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch tập huấn kê khai, nộp thuế điện tử cho NNT, tập trung vào nhóm đối tượng là đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã nộp tờ khai nhưng chưa kê khai, nộp thuế điện tử.
Đặc biệt, Cục thuế đã phối hợp với các ngân hàng thương mại tọa đàm với các doanh nghiệp trên địa bàn (doanh nghiệp đã nộp thuế điện tử, đã đăng ký nhưng chưa nộp, chưa đăng ký nộp thuế điện tử) để đánh giá quá trình triển khai, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và bàn giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn đó. 
Đồng thời, cơ quan Thuế và ngân hàng lắng nghe những đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp để có giải pháp điều chỉnh phù hợp. Ngoài ra, Cục thuế còn phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền kê khai, nộp thuế điện tử, những tiện ích các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế được hưởng khi thực hiện dịch vụ này.
Với những nỗ lực của cơ quan Thuế cộng với sự vào cuộc tích cực các cấp, các ngành, đặc biệt sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng doanh nghiệp, 
doanh nhân
, người nộp thuế, quyết tâm đến hết tháng 9/2015, Hà Nội sẽ có 90% doanh nghiệp nộp thuế điện tử theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

Nguồn: Báo Doanh nghiệp

Bình luận của bạn