Nhà máy tinh bột Long Giang: Sản xuất 5.000 tấn tinh bột biến tính/năm

Sản phẩm tinh bột biến tính được giới thiệu ra thị trường

Nhà máy tinh bột Long Giang (có trụ sở đóng tại huyện Quảng Ninh - Quảng Bình) hàng năm tiêu thụ hơn 40.000 tấn củ sắn nguyên liệu để sản xuất tinh bột. Nhận thấy nhu cầu thị trường cần các sản phẩm sau tinh bột và hiệu quả của việc phát triển sản xuất theo hướng chế biến sâu nên Cty đã thực hiện dự án đầu tư “Sản xuất tinh bột biến tính từ tinh bột sắn”, với công suất chế biến 5.000 tấn sản phẩm tinh bột biến tính/năm.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương Quảng Bình) đã tư vấn xây dựng đề án, mô hình để đăng ký hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia. Tổng chi phí đầu tư dự án trên 10,3 tỷ đồng. Trong đó, phần đầu tư về hạ tầng, công nghệ, thiết bị trên 10 tỷ đồng.

Dây chuyền sản xuất hoạt động làm tăng giá trị cho sản phẩm tinh bột sắn lên 1,4 lần, tạo việc làm cho 38 lao động mới, với mức thu nhập từ 4-6 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời tạo thuận lợi trong bao tiêu sản phẩm, đưa đến thu nhập ổn định cho hàng nghìn người nông dân tham gia sản xuất nguyên liệu sắn trên địa bàn. Hiện tại, nhà máy đang thu mua sắn nguyên liệu cho nông dân với giá từ 2,3 -2,6 triệu đồng/tấn.

Kiểm tra các chỉ số hàm lượng trước khi đóng gói sản phẩm tỉnh bột biến tính

 

Bình luận của bạn