Khánh Hòa: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ưu tiên dùng hàng Việt

Sáng 3-8, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Khánh Hòa tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì buổi sơ kết.

Từ đầu năm đến nay, các thành viên trong ban chỉ đạo đã có nhiều hoạt động triển khai nội dung của cuộc vận động. Sở Y tế tiếp tục thực hiện đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, Hội Nông dân tổ chức thành công phiên chợ nông sản, Sở Công Thương tổ chức 4 hội chợ triển lãm và 2 phiên chợ hàng Việt về nông thôn; Báo Khánh Hòa và Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa có nhiều tin bài tuyên truyền về chủ trương, chính sách về cuộc vận động... Người dân và doanh nghiệp, đơn vị sản xuất ngày càng nâng cao nhận thức về trách nhiệm, quyền lợi khi ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.

Tuy nhiên, thời gian qua, cuộc vận đông vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: kinh phí tuyên truyền cuộc vận động ở cấp xã, huyện, kinh phí đưa hàng Việt về nông thôn còn hạn chế; các doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm; một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chưa thật sự quan tâm đúng mức về cuộc vận động...

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi sơ kết, các thành viên trong ban chỉ đạo cũng thảo luận và đề xuất, kiến nghị một số vấn đề về cơ chế, chính sách, giải pháp trong quản lý nhà nước để tạo môi trường cạnh tranh cho hàng Việt; xây dựng và khẳng định thương hiệu của các nông sản như sầu riêng Khánh Sơn, dừa xiêm Ninh Giang, xoài Cam Lâm…; tăng kinh phí xúc tiến thương mại tổ chức hàng Việt về nông thôn...

Bình luận của bạn