Tự hào hàng Việt Nam 2016: Xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Bộ Công thương đã tổ chức lễ bế mạc Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam 2016 - Tự hào hàng Việt Nam.

Được phát động từ đầu tháng 9/2016, Chương trình “Nhận diện hàng Việt Nam – Tự hào hàng Việt Nam 2016” được tổ chức với nhiều sự kiện, hoạt động sôi nổi ở các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các hoạt động tập trung ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, tạo nên sự lan tỏa và được hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân. Với thông điệp “Mỗi người Việt là một đại sứ hàng Việt”, điểm mới trong chương trình năm nay là sự hưởng ứng chủ động, sôi nổi của hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước, các Hiệp hội, doanh nghiệp. Gần 2.000 cửa hàng xăng dầu, siêu thị, trung tâm thương mại trên cả nước đã treo cờ phướn, quảng cáo cổ động cho chương trình.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh: Thông qua chương trình, lần đầu tiên thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được trực tiếp gửi tới các cá nhân nhiều triệu người tiêu dùng thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại. Hàng chục triệu lượt tiếp cận vào trang web và facebook Tự hào hàng Việt Nam 2016; Hơn 3.000 sinh viên của các trường đại học trong ngành công thương đã tham gia các chương trình như: sự kiện khai mạc, gameshow truyền hình nhận diện hàng Viêt Nam từ các vòng đấu loại tới chung kết; Hàng triệu người đã nhận được tin nhắn từ 3 nhà mạng lớn nhất Việt Nam với thông điệp “tải nhạc chờ điện thoại miễn phí” bài hát “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để ủng hộ hàng Việt Nam; hơn 300 bức ảnh đã được gửi tham gia bình chọn ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam”.

Với các hoạt động đó, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của thị trường trong nước với hàng hóa Việt Nam, thêm công cụ kiểm soát hàng hóa, từ đó có tiếng nói đồng thuận của các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng và thực thi cơ chế, chính sách, kiểm tra kiểm soát thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng Việt Nam phát triển trên thị trường.

Chương trình “Nhận diện hàng Việt Nam” thường niên trên quy mô toàn quốc với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam năm 2016” là một trong các dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 và là nhiệm vụ của Bộ Công thương được giao tại Kế hoạch 212/KH-MTTW- BCĐTWCVĐ ngày 29/4/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động triển khai các hoạt động năm 2016. Chương trình nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2016 được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng đến mọi đối tượng để người tiêu dùng nhận thức đúng chất lượng của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm Việt Nam, xây dựng thương hiệu và nhận diện hàng Việt Nam; tạo chuyển biến về nhận thức trong nhân dân, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, tổ chức kinh tế - xã hội, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Bình luận của bạn