Các mặt hàng xuất khẩu của Bến Tre tăng khá

Theo Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, kim ngạch xuất khẩu quý I/2019 của Bến Tre đạt 284,67 triệu USD, tăng 20,52% so với cùng kỳ và đạt 24,54% kế hoạch năm; trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 251 triệu USD, tăng 19,36% so với cùng kỳ, chiếm 88,38% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. 

Đáng chú ý, đa số các mặt hàng xuất khẩu đều tăng khá so với cùng kỳ như: túi xách tăng 37,98%; nước dừa đóng lon tăng 36%; nước cốt dừa tăng 35,62%; hàng dệt may, da giày tăng 35%; cơm dừa nạo sấy tăng 34,99%; than hoạt tính tăng 28,23%; thủy hải sản tăng 16,79%... Ông Lê Văn Khê, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre cho biết, trong quý I/2019, các doanh nghiệp đã tích cực tìm kiếm thêm thị trường mới, quan tâm cải thiện, phát triển điều kiện sản xuất kinh doanh nên kim ngạch xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ năm trước.Hiện nay, tỉnh Bến Tre đang triển khai chương trình phát triển xuất khẩu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. 

Qua 3 năm thực hiện chương trình, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng khá, đạt hơn 2,5 tỷ USD, tăng bình quân 13,82%/năm và đạt 44,52% so với mục tiêu của chương trình; trong đó, chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 1,8 tỷ USD, chiếm 73,19% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. 

Cùng với đó, mặt hàng xuất khẩu có sự đa dạng về chủng loại, gia tăng các mặt hàng chế biến, giảm xuất khẩu các mặt hàng thô, đặc biệt là nhóm sản phẩm dừa với các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm sữa dừa, than hoạt tính, chỉ xơ dừa, cơm dừa nạo sấy, phù hợp với nhu cầu phát triển của thị trường. 

Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng, đến nay hàng hoá của tỉnh đã được xuất sang 123 nước và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, thị trường xuất khẩu trực tiếp chiếm tỷ trọng cao, thị trường trung gian giảm dần, đảm bảo duy trì được thị trường truyền thống và phát triển các thị trường mới có nhiều tiềm năng. 

Theo UBND tỉnh Bến Tre, năm 2019, tỉnh phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 1,160 tỷ USD, tăng 20,67% so với năm 2018. Để đạt mục tiêu đề ra, địa phương tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, ổn định thị trường truyền thống, đồng thời tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu để tìm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa. 

Ngành chức năng tỉnh tổ chức tiếp xúc, khảo sát thực tế để nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn,vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. 

Tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các quy định về quản lý xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về đầu tư, bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực, phát triển thị trường…./. 

Bình luận của bạn