Chỉ 4,2% doanh nghiệp gỗ thực hiện chuyển đổi số toàn bộ

Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp gỗ giảm 10% chi phí, tăng trưởng 10-20% doanh thu và tăng hơn 20% năng suất lao động. 20% doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện chuyển đổi số bất cứ hạng mục nào.

Tập đoàn Novaon Tech, Hiệp hội Internet Việt Nam đã phối hợp với Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) thực hiện “Báo cáo thực trạng chuyển đổi số ngành gỗ 2022”. Trong đó, báo cáo chỉ ra mức độ chuyển đổi và những thách thức trong quá trình chuyển đổi số của ngành gỗ.

Báo cáo này được thực hiện dựa trên cuộc khảo sát 50 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và chế biến gỗ tại Việt Nam. Trong đó, 70% người tham gia khảo sát là các Chủ tịch/CEO/CIO các doanh nghiệp.

Đặc biệt, 50% số doanh nghiệp tham gia khảo sát có doanh thu trên 300 tỷ đồng/năm. Khoảng hơn 80% doanh nghiệp khảo sát có số lượng nhân sự trên 200 người và hơn 60% có tỷ trọng doanh thu xuất khẩu trên 50%.

Kết quả cho thấy, phần lớn doanh nghiệp ngành gỗ đánh giá cao vai trò của chuyển đổi số trong tương lai gần. Trong đó, 75% doanh nghiệp cho biết trong khoảng 1-5 năm tới, chuyển đổi số sẽ là tác nhân ảnh hưởng mạnh tới năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp. Trong 2 năm đại dịch, chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp gỗ giảm 10% chi phí, tăng trưởng từ 10 - 20% doanh thu và tăng hơn 20% năng suất lao động.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số trong phát triển ngành gỗ nhưng báo cáo lại chỉ ra mức độ chuyển đổi số của ngành gỗ Việt Nam vẫn đang ở mức thấp. Trong đó, 20% doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện chuyển đổi số bất cứ hạng mục nào, 56,3% doanh nghiệp mới chuyển đổi được một phần và chỉ 4,2% doanh nghiệp đã chuyển đổi số toàn bộ quy trình hoạt động.

3 thách thức trong quá trình chuyển đổi số ngành gỗ

Các doanh nghiệp ngành gỗ chỉ ra 3 thách thức trong quá trình chuyển đổi số của các công ty bao gồm: chi phí ban đầu bỏ ra lớn; năng lực công nghệ và đội ngũ nhân sự chưa đáp ứng được chuyển đổi số và thiếu đối tác chuyên nghiệp, có năng lực tư vấn và giải pháp tốt.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ngành gỗ đặc biệt quan tâm tới 2 hạng mục trong chuyển đổi số đó là quản lý sản xuất và quản lý nhân sự. Đây là hai yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hiệu quả hoạt động và vận hành của các công ty.

Theo ông Nguyễn Minh Quý, Chủ tịch Tập đoàn Novaon Tech, đơn vị phát hành báo cáo, có đến 54,2% doanh nghiệp chưa thực hiện hoạt động chuyển đổi số nào trong công tác nhân sự, 25% doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm quản trị nhân sự nhưng vẫn cần nâng cấp tính năng. Đây là một điểm bất lợi khiến nhân sự lao động của ngành không phát huy được hết khả năng vốn có.

Cũng theo báo cáo, các doanh nghiệp đang đối mặt với rất nhiều khó khăn trong vấn đề nhân sự như: khó khăn trong tuyển dụng và giữ chân nhân, chi phí lương tăng nhanh, hiệu suất nhân sự chưa cao, quản trị nhân sự thủ công gây tốn thời gian và nguồn lực.

Báo cáo cho thấy, phần lớn doanh nghiệp gỗ đang đối mặt với 3 vấn đề chính trong sản xuất như: Quy trình sản xuất hiệu quả chưa cao, chưa biết rõ các sản phẩm lỗi ở công đoạn nào; khó khăn trong việc đưa ra kế hoạch sản xuất và hoạch định nguồn lực sản xuất và sử dụng nhiều giấy tờ, các file theo dõi khác nhau.

Theo báo cáo có đến hơn 72,7% doanh nghiệp vẫn chưa ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất vào hoạt động của doanh nghiệp; 18,2% doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm nhưng vẫn cần mở rộng thêm tính năng và 9,1% doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm quản lý sản xuất nhưng chưa thực sự hài lòng. Mặc dù ngành gỗ là một ngành chuyên sản xuất và yêu cầu cao về quản lý chất lượng nhưng tỷ lệ ứng dụng phần mềm vào quản lý đang ở mức thấp.

Bình luận của bạn