Xuất khẩu vào Nhật Bản tăng cao

Xuất khẩu vào Nhật Bản tăng cao

Cho tới thời điểm này, 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đồng Nai là: Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Những năm trước, kim ngạch xuất khẩu sang Nhật Bản của Đồng Nai chỉ tăng từ 2-3%/năm thì năm 2016 tăng đến gần 11%, đạt 1,5 tỷ...

Kết nối với chúng tôi