Ba yêu cầu cần thiết với sinh viên thời đại 4.0

Ba yêu cầu cần thiết với sinh viên thời đại 4.0

Nắm chắc kiến thức nền tảng, có khả năng tổng hợp và phát triển kỹ năng mềm giúp sinh viên có nhiều cơ hội thành công hơn trong tương lai.

Kết nối với chúng tôi