Xoài Việt: Tiềm năng lớn tại thị trường Nhật Bản

Xoài Việt: Tiềm năng lớn tại thị trường Nhật Bản

Cùng với thanh long ruột trắng, xoài là sản phẩm thứ hai của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản vốn được đánh giá là thị trường khó tính mở ra cơ hội mới cho hàng trái cây tươi của Việt Nam thâm nhập vào thị...

Kết nối với chúng tôi