Hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử cho 70 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh

Nhân viên của Sàn TMĐT Sendo hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử.

 

Tham gia tập huấn, các doanh nghiệp, HTX, các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh được trang bị thông tin, kỹ năng ứng dụng TMĐT; quy định của pháp luật về TMĐT. Đồng thời, các học viên được giới thiệu tổng quan về: TMĐT và gian hàng Việt Nam trên các sàn TMĐT (Sendo, Voso, Viettel Post); hướng dẫn quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm trên các sàn TMĐT; hướng dẫn tham gia “Gian hàng Việt trực tuyến” trên sàn TMĐT Voso; giải pháp ngân hàng số, hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp tham gia "Gian hàng Việt trực tuyến"; giới thiệu về ứng dụng QR Code trong quản lý sản phẩm và truy xuất nguồn gốc...

Đại biểu trao đổi tại Hội nghị.  

 

Trước đó, Sở Công Thương tỉnh Sơn La đã phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng TMĐT và hỗ trợ kết nối phân phối sản phẩm trên sàn TMĐT cho trên 140 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu và Sông Mã. 

 
 
 
Bình luận của bạn