Nghệ An: Đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Sau hơn 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhận thức của người tiêu dùng tại Nghệ An đã được nâng cao, hàng Việt ngày càng khẳng định chỗ đứng trên thị trường.

Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động đã được cả hệ thống chính trị tham gia tích cực; nhận thức của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Nghệ An về Cuộc vận động ngày càng sâu sắc, từ đó thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên dùng hàng sản xuất trong nước có chất lượng, giá cả hợp lý. Cuộc vận động góp phần tích cực thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội...

Báo cáo của Sở Công Thương Nghệ An cho thấy, đã có trên 19.000 chương trình khuyến mại với tổng giá trị khuyến mại lên tới 200 tỷ đồng được tổ chức thành công. Sở Công Thương cấp phép hoạt động cho 12 hội chợ, triển lãm/năm tại thành phố Vinh và các huyện, thị trong tỉnh với số lượng khách tham quan bình quân khoảng 10.000 người/hội chợ. Thông qua hội chợ, hàng Việt được giới thiệu rộng rãi tới người tiêu dùng trên địa bàn, khuyến khích nhân dân mua sắm hàng hóa; thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân, nhận thức của doanh nghiệp đối với thị trường trong nước.

Thực hiện Kết luận số 107 – KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 45 – Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thời gian tới, Sở Công Thương Nghệ An sẽ phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương xây dựng chương trình xúc tiến thương mại, điều tra khảo sát thị trường; đưa hàng về nông thôn, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa…

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động – nhấn mạnh: Thời gian tới, cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp… nhằm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt, thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng kinh tế… theo tinh thần kết luận số 107 – KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương cần thực hiện tốt chương trình hành động, phải xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện.

Bình luận của bạn