Sức tiêu thụ tăng Ông Võ Văn Quyền – Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) - cho biết: Hệ thống phân phối trong nước đã góp phần tích cực trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa Việt Nam. Theo báo cáo từ các Sở Công Thương, hiện nay

Bình luận của bạn