TPHCM: Ứng dụng công nghệ cao vào rau hữu cơ

Rau hữu cơ trên địa bàn TP HCM sẽ được sản xuất theo công nghệ cao để cung cấp cho người tiêu dùng. 

UBND TP HCM vừa kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ dự án Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ theo mô hình chuỗi liên kết.

Lượng rau sản xuất theo công nghệ cao sẽ phục vụ nhu cầu tiêu dùng rau cao cấp trên địa bàn TP HCM.

Kinh phí dự kiến được đề xuất cho dự án hơn 14 tỷ đồng. 

Dự án nhằm chuyển giao thành công các quy trình sản xuất rau hữu cơ theo công nghệ cao cho đơn vị chủ trì, các đơn vị phối hợp và địa bàn sản xuất (15 quy trình).

Xây dựng thành công mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau hữu cơ, gồm 9 loại rau với quy mô 80 hecta, đạt sản lượng 1.800 - 2.000 tấn sản phẩm rau hữu cơ. 1 mô hình sản xuất cây giống rau theo phương thức công nghiệp (100.000 cây giống/vụ), 1 mô hình bảo quản rau tiên tiến (10 tấn rau/đợt) và 1 mô hình tiêu thụ sản phẩm rau hữu cơ theo hình thức liên kết.

Đồng thời dự án sẽ đào tạo và tập huấn kỹ thuật về sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao, cho 10 cán bộ kỹ thuật và 300 nông dân cho đơn vị chủ trì và địa bàn sản xuất.

Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng, từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2018.

Bình luận của bạn