Cầu nối hàng Việt với người tiêu dùng

Cầu nối hàng Việt với người tiêu dùng

Những sự kiện xúc tiến đã được các cơ quan chức năng phối hợp với các đơn vị thương mại, các địa phương và nhà sản xuất tổ chức liên tục trong thời gian gần đây như: Tuần Nhãn lồng Hưng Yên, Vải Lục Ngạn, Na Chi Lăng, Cá Sông...

Kết nối với chúng tôi